สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 8 อัตรา

0
1032
views
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1. ตำแหน่ง เศรษฐกร
2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
3.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
4.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
5.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
6.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
7.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.ตำแหน่ง นิติกร

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16 – 29 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้