สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

0
637
views
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กำหนดตามเอกสารไฟล์แนบ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชุ้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://oap.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2562 (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานราชอื่นๆที่เปิดรับสมัครสอบ