สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

0
2608
views
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดังนี้


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ