สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

0
2836
views
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชานิติศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ