สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

0
3962
views
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน2 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านอำนวยการและแผนพลังงาน) จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
8. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีจะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้