สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบบรรจุงานราชการ 58 อัตรา

0
1115
views
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 58 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

***กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.) ดังกล่าวข้างต้น เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

วิธีการรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจที่จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้