สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

0
4814
views
งานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักวิชาพัสดุ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านไฟฟ้า)

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านโยธา)

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างหรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

 

วิธีการรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ops.thaijobjob.com/