สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบรรจุงานราชการ (เงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท)

0
1380
views
สอบราชการ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.วชิระภูเก็ต)

จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงคจะสมัครงานราชการ ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต โทร 076 361234 ต่อ 6545 6546 ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัครงานราชการเพิ่มเติม: ไฟล์เอกสารแนบ
Facebook Comments