สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา

0
3630
views
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 8 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยญชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้