สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 7 อัตรา

0
447
views
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 2.ตำแหน่ง นักวิชาการระบบงานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

5.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 (http://www.industry.go.th/ops/index.php)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้