สปช.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

0
644
views
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

สปช.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ด้วย สปช.ทบ. กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 อัตรา 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน 1อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานการเงินบัญชี จำนวน 3 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตจรา

4.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน ต้องสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองธุรการ ฯ โทรศัพท์ 0 2297 8509 ในวันและเวลาราชการ (เอกสารแนบ)

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้