สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 26 อัตรา

0
452
views
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวน 26 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  • จำนวน 16 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนิติกร

  • จำนวน 9 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๓,๘๐๐ บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเข้าที่เว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้