สำนักงานป้องกันควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (จังหวัดนครราชสีมา)

0
805
views

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สอบราชการ

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ถนนราชสีมา-โชคชัย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิก:ไฟล์เอกสารแนบ