สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานศาลปกครอง

0
5233
views
สำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง นายช่างคอมพิวเตอร์

  • อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพ 6,000 บาท
  • จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้