สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 25 อัตรา

0
6479
views
สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 25 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สำนักงานศาลยุติธรรมตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ