สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

0
756
views
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่งบุคลากร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารกฏหมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

3. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

4. ตำแหน่งพนักงานประมูลทรัพย์หลุด
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

5. ตำแหน่งพนักงานสถานที่
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครสอบและสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมคลิก http://pawnshop.bangkok.go.th/indexnew.html

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้