สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

0
7034
views
สำนักสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ /ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาภายในวันปิดรับสมัคร

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

2.ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

จำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับ วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

3.ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับ วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ /การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com