สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุราชการ 3 ตำแหน่ง

0
297
views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • จำนวน 3 อัตรา
  • เงินเดือน 11,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและ การธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การรับสมัครงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์https://nesdc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้