สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ จำนวน 29 อัตรา

0
4544
views
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ

1.สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขวิาชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

วิธีสมัครสอบราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.ago.go.th/หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ” ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 21 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

งานราชการที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ