สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 12 อัตรา

0
1434
views
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 12 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานจัดการระบบข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.ตำแหน่งพนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานเทคนิคออกอากาศ จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ จำนวน 2 อัตรา

5.ตำแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

6.ตำแหน่งพนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล จำนวน 3 อัตรา

7.ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

8.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตัดต่อภ่พและเสียง จำนวน 1 อัตรา

9.ตำแหน่งนักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://hris.parliament.go.th ตั้งแต่วันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบเลื่อนดูข้างล่างเลย