สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง จำนวน 19 อัตรา

0
423
views
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 19 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา
2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้