สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา

0
11658
views
สำนักงาน กศน.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ราบละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักจัดการงานทั่วไป

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. นักวิชาการพัสดุ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาทางกฏหมาย สาขาวิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

4. ครู กศน. ตำบล

 • จำนวน 9 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ กคศ.รับรองทุกสาขา
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยคุรุสภา

การรับสมัครสอบ

ห้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ (ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้