สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับบรรจุงานราชการ

0
12156
views
สำนักงาน ก.พ

สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สำนักงาน ก.พ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

  • เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้