สำนักงาน คปภ. รับสมัครสอบบรรจุพนักงาน 70 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

0
5595
views
สำนักงาน คปภ.

สำนักงาน คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

สำนักงาน คปภ./ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.สำนักงาน คปภ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 70 อัตรา

-สาขาวิชาประกันภัยหรือบริหารความเสี่ยง

-สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์

-สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประกันภัย

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-สาขาวิชาการเงิน

-สาขาวิชาบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชานิติศาสตร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิชารัฐศาสตร์

-สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาอักษรศาสตร์

-สาขาวิชามนุษยศาสตร์

-สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 

สำนักงาน คปภ./การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถสมัครได้เว็บไซต์ http://oicrecruitment2018.com ตั้งแต่วันที่ 3-22 กันยายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไฟล์เอกสารแนบ)