สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 200 อัตรา

0
4943
views
สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.คณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร จำนวน 200 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง และประจำจังหวัด)
จำนวน 200 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน
– ค่าตอบแทน 15,000 บาท
– ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (จะได้รับเมื่อผ่านการปฏิบัติงาน 6 เดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
– มีทักษะการใช้ความพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน
– มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/

งานราชการอื่นๆที่เปิดรับสมัคร

งานราชการ
สอบราชการ