สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รับสมัครงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

0
3493
views
สอบราชการ งานราชการ

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ  จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1. งานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครงานราชการ สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเลาทำการ ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 16 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 42 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร 02-265-6124

รายละเอียดการรับสมัคร: article_20171031153627