สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงาน 80 กว่าอัตรา

0
2448
views
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ เรื่อง เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 80 กว่าอัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
 • วิศวกรสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดหา (Modern Trade)
 • Programmer – เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย
 • วิศวกรบริหารทรัพยากรน้ำ
 • วิศวกร
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการ
 • ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D)
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจจัดจำหน่าย
 • พนักงานขายสาขาฉะเชิงเทรา
 • พนักงานขายสาขาเชียงใหม่
 • พนักงานขายสาขาอุบลราชธานี
 • พนักงานขายสาขาร้อยเอ็ด
 • พนักงานขายสาขาหนองบัวลำภู
 • พนักงานขายสาขาชัยนาท
 • เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
 • เลขานุการฝ่ายบริหาร
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเครือข่ายเพื่อสังคม
 • Sales IT Solution Manager
 • ผู้บริหารงานกิจกรรมเพื่อสังคม
 • ผู้บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา
 • วิศวกรเครื่องกล
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่บุุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • แคชเชียร์ (ร้าน EST.33 สาขา The Up พระราม3)
 • Key Account Executive – Modern Trade
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
 • เจ้าหน้าที่บริหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (ช่องทางTT)
 • พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Shift Supervisor
 • ผู้จัดการแผนกโรงไฟฟ้า
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • Business Application support (SAP FI-CO)
 • Data Analyst(BI Officer)
 • เจ้าหน้าที่บุคคล
 • บาร์เทนเดอร์ ร้าน EST.33 สาขา Singha Complex ด่วนมาก!
 • ผู้จัดการ ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)) ด่วนมาก!!!
 • ผู้จัดการ ร้านฟาร์มดีไซน์ (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) ด่วนมาก!!!
 • วิศวกร ระบบควบคุม
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ(ประสานงานการกีฬา)
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด(ช่องทางพิเศษ)
 • Packaging Officer
 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
 • วิศวกรระบบควบคุม
 • ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
 • Assistant Brand Manager(Food&Beverage)
 • นักวิจัยข้อมูลการตลาด (Alcohol)
 • Trade Marketing Supervisor
 • Assistant Brand Manager (Copper)
 • เลขานุการ
 • Graphics Designer
 • บาร์เทนเดอร์ ร้าน EST.33 สาขา The Up (พระราม 3) ด่วนมาก!
 • บาร์เทนเดอร์ ร้าน EST.33 สาขา Singha Complex
 • ผู้จัดการแผนกภาษีสรรพสามิตและภาษีที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่งบประมาณ
 • Venture Capital Manager

การสมัครงาน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ https://career.boonrawd.co.th/job.php ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้