สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จํานวน ๑๘ อัตรา

0
7028
views
สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทํางาน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑๘ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

การรับสมัคร

๑.ตำแหน่งทนายความ ด้านงานคดี จํานวน ๓ อัตรา
๒.ตำแหน่งทนายความ ด้านงานนิติการ จํานวน ๕ อัตรา
๓.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี จํานวน ๒ อัตรา
๓.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จํานวน ๓ อัตรา
๔.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษี จํานวน ๓ อัตรา
๖.ตำแหน่งนายช่าง จํานวน ๑ อัตรา
๗.ตำแหน่งนายช่างงานระบบ (สัญญาจ้างรายปี) จํานวน ๑ อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ https://crownproperty.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้