สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุงานราชการ 16 อัตรา

0
1667
views
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รายละเอียดดังนี้


สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 11 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2.ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จํานวน 5 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

วิธีการสมัครสอบงานราชการ

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สอบราชการ , งานราชการ อื่นๆที่เปิดสอบ  

งานราชการ
สอบราชการ