หน่วยรับสมัครและอัตราที่รับสมัครสอบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

0
1571
views
หน่วยและอัตราที่เปิดรับสมัคร
หน่วยและอัตราที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา

หน่วยและอัตราที่รับสมัครสอบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

หน่วยและอัตราที่เปิดรับสมัคร
หน่วยและอัตราที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครสอบตำรวจ (นสต.)

วิชาที่ใช้สมัครสอบตำรวจ (นสต.)

หน่วยรับสมัครและอัตราที่รับสมัครสอบตำรวจ (นสต.)

หน่วยรับสมัครและอัตรา ที่รับบรรจุ จำนวน  17 หน่วยงาน รวม 5,000 อัตรา ดังนี้

1. ตำรวจนครบาล                จำนวน 1,000 อัตรา
2. ตำรวจภูธรภาค 1              จำนวน 400 อัตรา
3. ตำรวจภูธรภาค 2              จำนวน 250 อัตรา
4. ตำรวจภูธรภาค 3              จำนวน 400 อัตรา
5. ตำรวจภูธรภาค 4              จำนวน 350 อัตรา
6. ตำรวจภูธรภาค 5              จำนวน 250 อัตรา
7. ตำรวจภูธรภาค 6              จำนวน 350 อัตรา
8. ตำรวจภูธรภาค 7              จำนวน 200 อัตรา
9. ตำรวจภูธรภาค 8              จำนวน 200 อัตรา
10.ตำรวจภูธรภาค 9             จำนวน 500 อัตรา
11 ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)     จำนวน 800 อัตรา
12. ตำรวจปราบปรามยาเสพติด        จำนวน 30 อัตรา
13. ตำรวจสันติบาล                       จำนวน 95 อัตรา
14. กองบัญชาการศึกษา                 จำนวน 10 อัตรา
15. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ              จำนวน 5 อัตรา
16. ตำรวจคอมมานโด กองปราบปราม        จำนวน 150 อัตรา
17. กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ (นสต.)

 

รับสมัครฯ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.60 นี้ทาง http://www.policeadmissionorg/
***สอบ 21 ม.ค. 61
#รับสมัครตำรวจ
(โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯให้ชัดเจน)
———————————————————–
(อย่าหลงเชื่อข้อมูลจากแหล่งอื่น
อย่าหลงเชื่อใคร ช่วยให้สอบได้
กส.ดำเนินการด้วยความโปร่งใส)
Facebook Comments