บทความล่าสุด

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 46 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 46 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งพนักงานเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราอัตราค่าจ้าง 10,920 บาท...

ลูกจ้าง สพฐ.รวมพลเข้ากรุง โวยไม่ได้คืนสิทธิ 6.4 หมื่นคน

ลูกจ้างสพฐ.ฮึ่ม!รวมพลตบเท้าเข้ากรุงฯอีกครั้ง จี้คืนสิทธิให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มีสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆที่พึงมีได้ทุกคนไม่ใช่ ให้เฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ชี้ 6.4หมื่นคนยังไม่ได้คืนสิทธิ วันนี้( 17 ต.ค.) นายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่กลุ่มลูกจ้างธุรการ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แก้ปัญหาให้ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 77,568 ราย ที่ถูกจ้างโดยสัญญาจ้างที่ไม่ชอบธรรม จากเดิมที่อยู่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มีสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆที่พึงมีได้ แต่ถูกเปลี่ยนให้มาอยู่ในตำแหน่งอัตราจ้างเหมาบริการไม่มีมีสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการ ซึ่ง นายประเสริฐ...

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการจำนวน 54 อัตรา

กรมการแพทย์ เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 54 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน6....

สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบภาค ก (พิเศษ) ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 153 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง จำนวน 153 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่...

ครม. ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 4-5 พฤศจิกายน 2562 บางพื้นที่

 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล แถลงว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติ จันทร์ที่ 4 และ อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขา และการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

จวก สพฐ.ลอยแพบัณฑิตครูนับแสน แซดงดสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี63 หลังชื่อค้างบัญชีเพียบ

ครูผู้ช่วย - เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายอรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่า ในปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะไม่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.