ประกาศ!!! หลักสูตรสำหรับอบรมของครู สพฐ.ชุดแรก 126 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรองของ สพฐ. (โดยสถาบันคุรุพัฒนา)

0
783
views
สอบราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดแรก 126 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรองของ สพฐ. (โดยสถาบันคุรุพัฒนา) รายละเอียดดังนี้

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

งานราชการ sobrajakan.com

 

 

เว็บไซต์ที่สามารถเข้าดูได้มี 3 เว็บดังนี้
1. http://hrd.obec.go.th/
2. http://training.obec.go.th/
3. https://www.facebook.com/teacherhrd/