กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่มาเก๊า จำนวนหลายอัตรา!!

0
9835
views
หางานต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า จำนวนหลายอัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานต่างประเทศ สามารถขอและยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2562 (ไฟล์เอกสารแนบ)

งานเอกชนที่เปิดรับตอนนี้