องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 82 อัตรา

0
348
views

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 82 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง

สอบราชการ

สอบราชการ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26  มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7430 3105  หรือที่เว็บไซต์ http://songkhlapao.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม: ไฟล์เอกสารแนบ

Facebook Comments