องค์การสุรา เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา

0
2501
views
องค์การสุรา

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และ คัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร รวม 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.liquor.or.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”และเลือกกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ https://liquor.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้