องค์การสุรา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

0
5335
views
งานราชการ สอบราชการ

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยศาสตร์ สาขา เคมี

 

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่่ง: ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสุราฯ ที่ www.liqu0r.0r.th ตั้งแต่วันที่ 3-30 พฤศจิกายน2560 รายละเอียดการเปิดรับสมัครงาน:2560_job_Scientists_&_Quality_Control

Facebook Comments