องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครพนักงาน จำนวน 9 อัตรา

0
3550
views
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 18,900 บาท (ไม่รวมค่าสวัสดิการ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านการสัตวแพทย์ และมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,830 บาท (ไม่รวมค่าสวัสดิการ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-วุฒิ ป.ตรี ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านรัฐศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการบริหารรัฐกิจ

-วุฒิ ป.โท ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านรัฐศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการบริหารรัฐกิจ

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าสวัสดิการ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. ตำแหน่ง นักสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าสวัสดิการ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางด้านสัตวบาล ด้านสัตวศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักส่งเสริม จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าสวัสดิการ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางด้านส่งเสริมการเกษตร ด้านสัตวบาล ด้านสัตวศาสตร์

6. ตำแหน่ง นักวิทยากร 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าสวัสดิการ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางด้านสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทาง https://dpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานการที่เปิดสอบตอนนี้