องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 20 อัตรา

0
5476
views
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 20 อัตรา   รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5      จำนวน  4 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4                                                              จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4                                                                      จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน 4                                                     จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4                                                           จำนวน 1 อัตรา

6.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4-5                                                               จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4                                                  จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4                                                                  จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 4                                                                    จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4                                                                     จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ที่สนจจะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 13 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

 

งานราชการอื่นๆที่เปิดสอบ

งานราชการ
สอบราชการ

หรือสามารถติดตามข่าวสารงานราชการได้ที่ @sobnews