องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานทดลองงาน 33 อัตรา ในตำแหน่งดังนี้

0
1736
views

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน   33 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานราชการ

สอบราชการ

สอบราชการ

สอบราชการ

สอบราชการ

การรับสมัคร

ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: ไฟล์เอกสารแนบ