องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 113 อัตรา

0
3255
views
งานราชการ

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 113 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.สมัครงาน ตำแหน่ง พนักงาน จำนวน 53 อัตรา

2.สมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา

3.สมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.62) จำนวน 48 อัตรา

สอบราชการ

การรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครทางอิเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชกาาร