องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 106 อัตรา

0
2108
views
องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและเป็นลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 106 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

– ปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 21250 บาท
– ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
– ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
– ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
– ม.3/ม.6 อัตราค่าตอบแทน 10150 – 10740 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

– วุฒิปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– วุฒิ ม.3 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบราชการ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://gpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้