องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 184 อัตรา

0
13383
views
องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 184 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1. พนักงาน จำนวน 41 อัตรา
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน

วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร :ม.3,ม.6 ,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท/เอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • วุฒิ ม.3 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงานราชการ สามารถรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้