อบต.นาผือ รับสมัครบุคคลบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (เงินเดือน 15,000 บาท)

0
491
views
อบต.นาผือ
อบต.นาผือ

อบต.นาผือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งที่จะรับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
2.1 พนักงานจ้างทั่วไป (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
-ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) สังกัดกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงานราชการ กรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ โทรศัพท์หมายเลข 045-542072 และทาง เว็บไซต์ www.naphue.go.th
http://naphue.go.th/public/list/data/detail/id/863/menu/276

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้