3 สายงานต้องการแรงงานเพียบ! “ก่อสร้าง-ช่างเทคนิค-ไอที” พุ่งสูง รับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

0
521
views
อาชีพที่มาแรงในตอนนี้
อาชีพที่มาแรงในตอนนี้

จ๊อบไทย (JobThai) ผู้ให้บริการหางานสมัครงานออนไลน์ สรุปภาพรวมความต้องการแรงงานทั่วประเทศไทยในช่วงไตรมาส 1 ประจำปี 2562 เผย 5 กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด พร้อมด้วย 3 ประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานเติบโตมากที่สุด 

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนฝากประวัติกว่า 1.6 ล้านคน และมีจำนวนงานจากบริษัทชั้นนำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 95,000 อัตราต่อวัน จากที่ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลงาน พบว่า 5 กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่

1.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 13,014 อัตรา

2.ธุรกิจยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 10,020 อัตรา

3.ธุรกิจบริการ จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 9,671 อัตรา

4.ธุรกิจค้าปลีก จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 8,594 อัตรา

5.ธุรกิจก่อสร้าง จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน8,463 อัตรา

นอกจากนี้ยังเผย 3 ประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานเติบโตมากที่สุด คือ โยธา/ก่อสร้าง เติบโตเฉลี่ยคิดเป็น 11.69% ตามมาด้วย ช่างเทคนิค 4.09% และคอมพิวเตอร์/ไอที 3.21% ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ทำให้งานโยธา/ก่อสร้างมีอัตราความต้องการแรงงานเติบโตมากที่สุดเป็นผลมาจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รวมถึงการผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตลอดจนการขยายตัวของโครงการก่อสร้างภาคเอกชนอย่างอาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย 

ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคการผลิตมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตที่ขยายตัว ทำให้แรงงานด้านช่างเทคนิคมีความต้องการที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็มีการนำเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ จึงทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น รวมถึงในภาคเอกชนก็มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโลกการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

ข้อมูลจาก: smartsme , ภาพจาก: news.trueid.net

งานราชการที่เปิดสอบในตอนนี้