เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา

0
645
views
เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ดังนี้
1.1 สำนักปลัดเทศบาล
– ตำแหน่งนักการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งคนงานเทศกิจ จำนวน 7 อัตรา
1.2 กองคลัง
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
1.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
1.4 กองสวัสดิการสังคม
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 22 อัตรา ดังนี้
2.1 สำนักปลัดเทศบาล
– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2.2 กองคลัง
– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
2.3 สำนักการช่าง
– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2.5 กองวิชาการและแผนงาน
– ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.6 สำนักการศึกษา
– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล อาคารอ่างทอง ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิก)

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้