“อยากเป็นครู เรียนที่ไหนดี” จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที

0
1785
views

ท่านใดมีบุตรหลาน สนใจจะเรียนครู..และรับทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คณะศึกษาศาสตร์ มมส. ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 354 ทุน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ) จำนวน 7 สาขา..”จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที”

sobrajakan.com