โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 12 อัตรา

0
1388
views
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นิติการ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 3 จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 3  จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 1 จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 2 จำนวน 2 อัตรา

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การพิมพ์ 2 จำนวน 2 อัตรา

7.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการผลิต จำนวน 4 อัตรา

 

วิธีการรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.playingcard.or.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ส่วนทรัพยากรบุคคล โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนครไชยศรี แขวงถนนไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ