โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 46 อัตรา

0
1468
views

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 46 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 10,920 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า ทางบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำฝ่ายพยาบาล)

 • จำนวน 8 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 9,360 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

 • จำนวน 21 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 8,480 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิ ม.6

4.ตำแหน่งพนักงานช่วยขับรถยนต์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ม.6

5.ตำแหน่งพนักงานช่วยบริการ

 • จำนวน 11 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ม.6

6.ตำแหน่งพนักงานบริการจัดส่ง

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ม.6

7.ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริการเปล

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ม.6

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถสมัครได้ 2 แบบ คือ สมัครด้วยตนเองและสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.hospital.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้