โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลายอัตรา!!

0
743
views
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.2
2.เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (เกิด พ.ศ. 2542-2544)
3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด


วิธีการรับสมัคร
– ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบทหาร สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ เว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
– สมัครด้วยตนเอง 4 -15 กุมภาพันธ์ 2562