ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 34 อัตรา

0
5170
views
ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จำนวน 34 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ไปรษณีย์ไทยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ไปรษณีย์ไทย ตำแหน่ง พนักงาน
1.ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ                                   จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ     จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน                         จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่ง พนักงานกฏหมายและบริหารสัญญา            จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่ง พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์                         จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ                           จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ                             จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า                 จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง      จำนวน 1 อัตรา
10.ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานสาขา อุบลราชธานี         จำนวน 1 อัตรา
11.ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณบัญชีและการเงิน  จำนวน 1 อัตรา

 

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย ตำแหน่ง ลูกจ้าง
1.ตำแหน่ง ลูกจ้างขับรถยกสูง                        จำนวน 2 อัตรา
2.ตำแหน่ง ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ                     จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่ง ลูกจ้างคลังสินค้า                          จำนวน 14 อัตรา
4.ตำแหน่ง ลูกจ้าง Call Center                      จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการคลังสินค้า                 จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างเทคนิค                         จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้สนใจที่จะสมัครงานรัฐวิสากิจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ที่ www.thpd.co.th  และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร  EMS มาที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-8313704 ต่อ 301